?

Log in

No account? Create an account

tipa_bandera

Історія України

Україно-російські відносини, російський шовінізм та ін.


Previous Entry Share Next Entry
tipa_bandera

Москали - чужеземцы для П. Орлика, 1734 г.

Напомним: в XVII веке предки украинцев называли себя «русскими» или «руськими», говорили «руськой мовой», но собственно русских из царства Московского своими не считали. Их называли «московитами», «московцами», «москвой», «москалями».
Положение не изменится и в первой половине XVIII века. Пилип (Филипп) Орлик в письме к запорожцам Олешковской Сечи ставит «москалей» в один ряд с другими чужеземными народами: «Москали, сербы, волохи и иные чужеземцы».
Для нерусифицированного украинского крестьянина москаль останется чужаком и в XIX веке.


Из книги историка Сергея Белякова «Тень Мазепы: Украинская нация в эпоху Гоголя».

Приведу более полный отрывок с этой цитатой из письма Орлика... ой, а он писал "народ украинский"?:
Спрашиваю я васъ, добрыхъ молодцовъ, войско запорожское: что вы, послЪ вашей присяги, принесенной на непорочномъ евангеліи, принесли отчизнЪ, отцам, вашей братіи, сродникамъ и всему народу украинскому, отдаваясь подъ власть и панованіе московское? Поправились-ли от того права и вольности, Москвою нарушенныя и отнятыя? Или вы договорились и на томъ крЪпко утвердились, чтобы Москва не уничтожала на будущее время гетманскаго уряда, городовъ въ свою власть не отбирала и войсками своими не осаживала? Или вы договорились о томъ, чтобы Москва не навязывала намъ насильно въ гетманы москаля или какого-нибудь волошанина, и предоставила войску вольное на гетманскій урядъ избраніе? Или войска московскія изъ Украйны будутъ выведены и никогда на постои не будутъ ставиться въ ней? Или москали, волохи, сербы и иные чужеземцы, равно какъ и перекресты отъ урядовъ войсковых будутъ отставлены, а на ихъ мЪста заслуженные козаки будутъ выбраны и поставлены?
В тему: П. Орлик о лживости и коварстве московитов против украинского народа, 1734 г.
Україна в т.з. "Конституції" П. Орлика, 1710 р.


Buy for 50 tokens
Buy promo for minimal price.

  • 1
на жаль, незалежно від того, як що називалось, але Орлик писав мовою, що більше схожа до сучасної російської, ніж до української.

Звісно що так, ця ж мова базувалась на церковословянській, а російська мова (на відміну від української) зазнала значного впливу ц.с. мови. Російський лінгвіст Залізняк вважає (чув в одному із інтерв'ю), що у високому стилі (літературному) запозичень із ц.с. понад 50%

% 0[MGޱ00ۑD%ī0zSܦEE.h9<ށ$V[Id

Чому =на жаль=? Невже було б краще, якби народ русь забув свою рідну українську мову і за прикладом угро-фінів перейшов на штучну ц-слов'янську?
Сучасна літературна (і на її основі розмовна) російська мова має в своїй основі руську писемну мову, розроблену київськими вченими з ц-словя'нської мови. Яскравим прикладом такої мови є твори Сковороди.
Як відомо, письмо на Русь прийшло з Біблією ..... Кирило і Мефодій створили алфавіт і штучну письмову нерозмовну ц-слов'янську мову... спеціально для релігійних текстів ... типу латини. Для народу русі ц-сл. мова тим більше була (і надалі є) іноземною. Тим не менше, письмо є письмо ... і його почали активно використовувати в суспільному житті - договори, закони, заповіти, суди, а також і хроніки, літописи. За століття вживання і пристосування сформувалася специфічна для Русі писемна мова, яку називали по-різному: руська мова, русо-слов'янська мова... Її, мову, вивчали в школах, використовували як наукову мову і навіть як літературну мову. 1618р Смотрицький склав Граматику слов'нську. Руська мова стала державною мовою ВКЛ.
Ще раз наголошую, що руська письмова мова не була розмовною, усною мовою народу Русі.... а значиться, не мала народні корені і не могла бути літературною мовою Русі.
А ось для росіян наша письмова руська мова стала основою літературної мови. Як же так сталося, що мова була сформована зусиллями русі, а використали її як літературну мову росіяни?
У 18ст в Російській імперії гостро постало питання про власну державну мову,... мову, яку можна було б використати як загальноімперську... общепонятну .... для якої є підручники, граматки ...яка більш-менш зрозуміла грамотним людям Росії ... і яку можна було б вивчати в шкільних закладах Росії.
І таку мову запропонував Ломоносов.... це була руська писемна мова. 1755р. Ломоносов написав Російську граматику, яка насправді була варіантом граматики Смотрицького, більш адаптована під московську вимову. Граматика Ломоносова на століття стала основним підручником в російських школах а руська писемна мова фактично перетворилася в імперську мову.... мову, яка почала насаджуватися всім народам Росії. Вже в самому процесі навчання учні використовували тексти з літописів Русі ... вже змалку фіно-уграм вкладалася думка, що літописні тексти Русі були написані фіно-уграми ... та й як би могло бути інакше, якщо мова літописів Русі так схожа з російською мовою?! І нікому не спадає на думку, що руська письмова мова, а відтак і російська мова, мають в своїй основі мертву ц-слов'янську мову і принципово не могли бути розмовною мовою Русі...
Зрозуміло, що росіяни не є творцями російської мови, вона їм нав'язана російською державою. .... російська мова не походить з жодного з російських діалектів, російська мова чужа російському народу і не відображає психо-етнічних глибин процесу появи, творення рідної мови.
Запозичення росіянами чужої мови є результат духовної відсталості, нерозвиненості московського суспільства. Засвоєння російської мови не тільки підняло загально-культурний рівень московитів, а й призвело до дещо несподіваного результату : фіно-угри через мову почали не тільки засвоювати культурні цінності чужої їм Русі, а й активно відсторонювати від Русі самих творців -народ русі-українців.
Українська літературна мова основана на києво-полтавськму діалекті ... тобто походить від народної розмовної мови, що є гарантією спадковості Русі.Edited at 2017-10-11 12:09 pm (UTC)

  • 1