tipa_bandera

Прикол: "нужна сдєлать правіла прєстіжнимі, штоби хатєлась іх саблюдать", 2017 р.

Прекрасна алюзія на скиглення росіян чи русифікованих українців, що тупо не хочуть вчити українську мову, лише вчора побачив. Вибрані коменти до наступного поста Сергія Оснача:

— Нам нада врємя шоб прівикнуть , а наши дєті уж точно будут єздіть по правілам.

— Етімі правіламі ви только отталківаєтє от правільной єзди.

— Ви раскаливаєтє страну своімі правиламі.

— Сначала еканоміку пастройте, а патом уже правиламі занімайтєсь

— Я просто нє хочу портіть красівиє правіла. Я ж нє азіров.

— Нінада раскаливать общєства! Мноґіє наші ґражданє просто прівиклі єздіть на красний. Ім так удобнєє!

— Саздайтє сначала качєствєнниє укрАінскіє автамабілі, пачінітє дароґі, побєдітє взятачнічєства ґаішнікаф... Вот таґда ми і будєм іспалнять ваші правіла дарожнава двіжєнія. А пака етат вапрос нє на часі!

— Так історічєскі сложилось... всєгда єзділі на красний.. вийдітє на уліцу і посмотрітє! 80% єздят!

Далі взагалі супер:

— А што, тєх кто на красний єздіт ви тєпєрь расстрєлівать будєтє?!?

— Пачєму нікто нє ґаваріт, шта нужна сдєлать правіла прєстіжнимі, штоби хатєлась іх саблюдать? І самає главнає: нужна ввадіть іх пастєпенна, дабавлять па аднаму слову, а єщьо луччє па адной буквє через каждиє 25 лєт.

— В отдєльних регіонах можна сдєлать лєвостароннєє двіженіє регіанальним. Паралєльно с правостороннім.

— Люді самі всьо должни рєшать на мєстах. Почєму в Запарожьє, к прімєру, должни єздіть так же как во Львовє?

—  Ваабщєта я уважаю правіла, но мнє удобнєй єхать 200 км/час. Так бистрєє паймітє.

— Вот чєм больше ви будєтє абязивать саблюдать правіла двіженія, тєм больше ето будєт нас атталківать іх саблюдать!

— В акопах всє єздят бєз правіл, но єта нє мєшаєт ім ваєвать протів путіна!

— Кієв всєгда єзділ бєз правіл!!!! Я карєнной, у меня корні неважно гдє!!

— Как ви, б*?:%ь, задолбалі, правілоозабочєнниє. Другіх проблєм в странє нєт.

— І да, я нє протів єдіних государствєнних правіл. Пусть чіновнікі возле госучрєждєній єздят по правілам. Но частниє автомобілі - хоть по тротуарам!

— Я вчєра єщьо хатєл начать єздіть по правілам. Но ви мєня своім правілосрачєм дасталі. Я тєпєрь буду ПРІНЦИПІАЛЬНО прадалжать єздіть по встрєчной паласє патаму, чта мнє так УДОБНО! Дабілісь такі сваєво?

—  У мєня лєвастароннєє зрєніє!

— Єсть у вас вообщє хоть какієта популярниє Youtube канали с вашимі правіламі? Нєт? Патаму, что правіла ваши нікаму нє нужни.

— Вот в Белоруссіі отказалісь от сваіх правіл і нічєго. Живут харашо. Парядок у ніх і масло дєшовоє.

— Правіла еті ваши хараши для єзди в сєльскай мєстнасті. Я же із Кієва, здєсь давно уже другіє правіла.

— вот єслі би в Украінє била самая мощная економіка в мірє, тогда вєсь мір хотєл би єздіть по украінскім дорожним правілам

— Будєтє визивать пажарную машину, так станєтє перезванівать і пєрєспрашивать "А ви па правілам єдєтє? Нєт? Тагда атправьтє другую машину. а я здєсь падажду, пагарю нємного" смешниє. Спєциалісти у вас дєлятса па саблюдєнію правіл?

— Раньше я фсьо врємя єзділ па правілам, но каґда мнє іх сталі упорна навязивать, прінципіальна атказался ат ніх. Так здєлалі фсє маі друзья. Скора па правілам будут єздіть толька адні упоратиє.
Buy for 50 tokens
Buy promo for minimal price.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened